Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Nhà xuất bản Giao thông vận tải chính thức phát hành Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam.

Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam có tỷ lệ 1 : 1.000.000 được Hội đồng khoa học Bộ Giao thông vận tải thẩm định ngày 12 tháng 02 năm 2015 và thống nhất thông qua phát hành ngày 21 tháng 12 năm 2016 để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải và những nhu cầu khác của Ngành và xã hội.

Ban do GTVT up web

Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam (Phần đất liền), tỷ lệ 1: 1.000.000.

Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam ngoài phần nền là bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thể hiện tổng quát 5 lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải:

– Lĩnh vực Đường bộ gồm hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ với những mạng lưới đường quốc lộ, cao tốc, đối ngoại Việt Nam; trên mỗi tuyến đường bộ có vị trí tượng trưng các cầu đường bộ, chiều dài tuyến, điểm đầu và điểm cuối tuyến.

– Lĩnh vực Đường sắt gồm các ga, vị trí tượng trưng cầu đường sắt trên tuyến và các tuyến đường sắt Việt Nam.

– Lĩnh vực Hàng hải gồm các cảng biển từ loại I đến loại III và một số tuyến vận tải đường biển trọng yếu nội địa và quốc tế.

– Lĩnh vực Đường thủy nội địa gồm các cảng thủy nội địa và các tuyến đường thủy nội địa trên các sông, hồ quốc gia.

– Lĩnh vực Hàng không gồm các cảng hàng không nội địa, quốc tế và một số đường bay quốc tế và nội địa.

Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam (Phần đất liền) tỷ lệ 1: 1.000.000 được in khổ 150 x 200 cm, chia làm 4 mảnh, giá bán: 2.500.000 đ/bộ.

Các cơ quan, đơn vị liên hệ với Nhà xuất bản Giao thông vận tải để đặt mua bản đồ theo địa chỉ duy nhất:

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải – 80B Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39428746 – Fax: 04.38224784 – Website: www.nxbgtvt.vn.

Số tài khoản: 111000001571 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội